The value of likes and followers

Steeds meer jongeren hechten tegenwoordig een grote waarde aan likes en volgers. Waarom is dat eigenlijk, en is dit wel nodig? Ik wil graag mijn mening over dit onderwerp met jullie delen. Daarnaast heb ik ook een aantal jongeren de vraag gesteld:  ‘Welke waarde hecht jij aan likes en volgers en wat is daar de aanleiding van?’.

More and more teenagers are appreciating a higher number of likes or followers. Why is that, and is this necessary? I would like to give you my opinion on this subject. Besides that I asked some teenagers the question: ‘How do you value the number of likes or followers and what caused that?’

Laten we bij het begin beginnen. Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een social media account en de meeste zelfs meerderen. Of het nu om Facebook, Instagram of Twitter gaat. Komt zo’n social media account echter ook overeen met het hedendaagse leven? Op deze vraag is slechts maar één antwoord: nee. Foto’s die je op social media tegenkomt zijn vaak bewerkt en er is een hele fotosessie aan vooraf gegaan. Het lijkt vaak alsof diegene het perfecte leven leidt maar alleen de allerbeste shots worden vaak gedeeld. Verder heb je natuurlijk geen zicht op iemands leven.

Let’s start at the beginning. Now a days almost everyone has a social media account. Most of the people even have more of them. Whether it’s Facebook, Instagram or Twitter. But matches someone’s social media account his or her personal life? For this question there is only one answer: no. Pictures you come across on social media are often edited and there is a whole photoshoot preceded. It looks like someone is living a perfect life but only the very best shots are shared on the internet. Besides those shots you don’t know what’s going on in someone’s life.

14608163_988356237956423_1677135846_n

Wat gaat er eigenlijk door jou heen wanneer je een foto post op social media? Maakt het voor jou niet uit hoeveel likes je krijgt of ben je iemand die instagram nog een aantal keer opent om te kijken hoeveel likes je hebt. Ik heb altijd veel waarde gehecht aan likes en volgers. Ik stelde doelen voor mezelf en opende regelmatig instagram om te kijken of ik mijn doelen bereikt had. Dit is natuurlijk alles behalve goed voor je zelfvertrouwen. Ik dacht altijd dat anderen je leuker vonden als je meer volgers op instagram had. Ik heb aan een aantal jongeren van verschillende leeftijden gevraagd hoeveel waarde zij hechten aan het aantal likes en volgers. Dit waren hun antwoorden:

What’s going through your mind when you post a picture on social media? Don’t you care about the number of likes or are you the one who opens instagram a several times to check the number of likes so far. I always valued the number of likes and followers. I set goals for myself and frequently checked if I had reached them. This is so bad for your selfworth. I always thought people will like you better when you have a lot of followers on instagram. I asked a several teenagers from different ages how they value likes. These are their answers:

Diana (19): Wanneer je veel likes of volgers hebt geeft dat voor mij aan dat mensen geïntereseerd zijn en je je leven niet voor niks deelt. Als je geen likes krijgt voelt het ergens een beetje stom, alsof het niemand boeit. Dan hoef je het ook niet te delen. Gewoon een normaal aantal volgers en likes is dus heel fijn om jezelf een beetje belangrijk te voelen. Ik hecht er daarom ook niet te veel of te weinig waarde aan. / When you have a lot of likes or followers it shows that people are interessted. When you have no likes it feels a little bit stupid, like nobody cares. Why would you share it then? Just a normal amout of followers and likes is good for your selfworth. Therefor I value likes neither too much or too little.

Tom (17): Voor mij maakt het niks uit. / For me it doesn’t matter.

Sanne (20): Eerst vond ik het belangrijk omdat ik er een soort van bij wilde horen. Nu kom ik zoveel dingen tegen in het leven die veel belangrijker zijn dus doen volgers en likes me niet meer zoveel. / First I thought likes were important because I wanted to be cool. Now I come across so many things in life which are way more important so I don’t value followers or likes anymore.

Joost (16): Ik hecht eigenlijk helemaal geen waarde aan likes. Het interesseert me echt vrij weinig. Instagram is eigenlijk gewoon een persoonlijk fotodagboek dat anderen kunnen zien. Het gaat mij niet om wat anderen er van vinden. / I don’t value likes. I don’t care about it. Instagram is like a personal  photo diary for me. Other people can see it but it’s not about what they think.

Taribia (19): Ik wil het liefst rond de 30 likes op instagram. Op facebook hoop ik er altijd 10 te krijgen op posts. Ik zie likes als een teken dat iemand het gelezen of gezien heeft en het met een tekst ook eens is. / I would like to have about 30 likes on Instagram. On facebook I always hope to get 10 likes. It’s like a sign someone has read or seen my post and agrees.

Jurgen (15): Niet zo veel. Omdat ik geen foto’s plaats om likes en volgers te krijgen, maar om (vooral aan vrienden) te laten zien dat ik het leuk gehad heb of ergens blij mee ben. / Not so much. I don’t post pictures to get likes or followers but to show my friends I had a nice time or that I’m happy with something.

Daphne (18): Nee. Ik wil mensen er niet toe zetten om met opzet te liken. Ik deel iets omdat ik het leuk vind, niet omdat ik wil dat mensen zien hoe tof ik ben en hoe zeer ik hun likes wil. Sommige zijn er inderdaad  meer aan gehecht, maar dan komt het meer aan op status willen hebben. / No. I don’t want to push people to like my posts. I share something because i like it, not because I want people to see how great I am or how bad I want their likes. Some are indeed more attached to likes, but that’s because they want to be valued.

Annebel (15): Ik hecht niet zoveel waarde aan het aantal volgers of likes, want ik vind het niet belangrijk wat andere mensen (die mij niet kennen) van mij denken. / I don’t value the number of likes or followers, because I don’t care about what other people (who don’t know me) think about me.

Maartje (16): Niet heel veel eigenlijk. Ik vind het gewoon leuk om aan mensen te laten zien wat ik heb gedaan, en of dat er 10 of 150 zijn is niet echt belangrijk. Tegenwoordig liket iedereen ook gewoon zomaar wat zonder er over na te denken dus betekenen likes niet echt iets meer. Reacties daarentegen vind ik veel leuker en daar hecht ik meer waarde aan. / Not a lot actually. I really like to show people what I have done, whether there are 10 or 150 people that’s not really important. Now a days everyone likes pictures wihtout thinking about it so likes don’t have a meaning anymore. Comments, on the other hand, are way more valuable.

Janne (13): Ik hecht me niet heel erg aan het aantal likes of volgers. Ik vind het wel leuk als mijn vrienden mijn foto’s liken. Ik plaats foto’s omdat ik ze leuk vind, en niet speciaal om veel likes of volgers te krijgen. / I don’t really value the number of likes or followers. I do like it when my friends like my pictures. I post pictures because I like them, and not to get a lot of followers.

Anoniem (16): Niet zo veel. Als mensen mijn foto leuk vinden vind ik dat super leuk, maar als mensen hem niet leuk vinden dan moeten ze dat zelf weten. Ik deel gewoon graag dingen met iedereen. / Not that much. I like it when people like my pictures but when they don’t, I don’t mind. I just like to share things with everyone.

14607973_988367371288643_196547372_n

Eva (13): Ik vind het wel leuk om veel likes te hebben. / I like it to have a lot of likes.

Puk (13): Ik vind het niet belangrijk om veel likes te hebben maar wel leuk. / I don’t think it’s important to have a lot of likes but I do like it.

Juul (16): Ik vind het leuk als mensen het liken omdat ik dan dus weet dat anderen het ook leuk vinden. Ik weet dat je er eigenlijk niks van moet aan trekken maar toch geeft het even een goed gevoel. Reacties vind ik nog leuker. Ik vind het gewoon leuk om te zien dat andere mensen het ook leuk vinden wat ik met ze deel. / I like it when people like my pictures because than I know other people like it too. I know this shouldn’t bother you but the feeling is really nice. I think comments are even nicer. I just like to share things to see if other people like it too.

Inmiddels maakt het mij niet meer zoveel uit hoeveel likes of volgers ik heb. Uit dit korte interview blijkt dat er veel verschillende meningen zijn over dit onderwerp. Toch zijn er veel jongeren zijn die er wel waarde aan hechten. Ik hoop dat jullie dit lezen en beseffen dat dat helemaal niet nodig is. Iemands instagram account is totaal niet te vergelijken met zijn of haar persoonlijkheid in het dagelijkse leven. Ik heb hier in ieder geval ontzettend  veel van geleerd en ik hoop dat jullie er ook iets aan gehad hebben!

Now the number of likes doesn’t matter for me anymore. Out of this short interview I can conclude that opinions one this subject are very different. Yet many teenagers do appreciate a lot of likes. I hope when you are reading this you realise that it’s completely unnecessary. You can’t compare someone’s instagram account to his or her personality in daily life. I have learned a lot from all of you guys and I hope you have learned a lot too!

Ik wil iedereen die hier aan mee heeft gewerkt graag bedanken! Ook de mensen die ik helaas niet in het artikel kon vernoemen. Ik kreeg meer reacties dan ik verwacht had…

I want to thank everyone who helped me! Also the people who I could sadly not mention in this article. I have got way more responses than expected…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s